Tröghet

Talmannen får nu kritik för sina sonderingar. Varför ska det behövas 14 dagar för att få ett svar? Det borde ha räckt med en vecka.

Tiden går och ingenting händer. Snart ska en budget läggas fram. Hur ska man hantera detta i den kluvna församlingen? Nästa sonderingsuppdrag bör inte vara längre än högst tre dagar. Nu måste talmannen visa lite handlingskraft...

0 visningar

© Ingvar Karlsson 2019

Kontakt

Ingvar.Karlsson@centerpartiet.se