Tröghet

Talmannen får nu kritik för sina sonderingar. Varför ska det behövas 14 dagar för att få ett svar? Det borde ha räckt med en vecka.

Tiden går och ingenting händer. Snart ska en budget läggas fram. Hur ska man hantera detta i den kluvna församlingen? Nästa sonderingsuppdrag bör inte vara längre än högst tre dagar. Nu måste talmannen visa lite handlingskraft...

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Politiken är ur led. Ideologi gäller inte längre. M och KD stöder numera Vänsterpartiets misstroende hellre än att ställa upp på genuina borgerliga krav. Hur länge ska deras sympatisörer tåla allt dub

M-ledaren Ulf Kristersson blir pinsammare för varje dag. När Januaripartierna ändrade sitt förslag precis i den riktningen som KD och M ville, så hävdar Kristensson att de har låtit Vänsterpartiet fåt

Att införa tillstånd för tiggarna är jättebra. Kritikerna är emot men har inga lösningar. Stadsmissionen tycker att det ska va som vanligt att låta människor sitta i gathörnen, utan framtid och utveck