Hur besviken kan man vara

Dagens presskonferenser är ett rekord i besvikna nunor. M och KD ledarna såg allvarliga ut de väste fram att C och L blivit lurade av S. Nu litade de helt på vilket stort inflytande vänsterledaren skulle få under mandatperioden. Det var väl första gången som de partierna uttryckt sitt stöd för V. Det vore klädsamt om de gamla Alliansbröderna kunde stilla sig lite. Nu kommer det att genomföras mer Allianspolitik än vad Reinfelts regering lyckades med. Inte illa...

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Politiken är ur led. Ideologi gäller inte längre. M och KD stöder numera Vänsterpartiets misstroende hellre än att ställa upp på genuina borgerliga krav. Hur länge ska deras sympatisörer tåla allt dub

M-ledaren Ulf Kristersson blir pinsammare för varje dag. När Januaripartierna ändrade sitt förslag precis i den riktningen som KD och M ville, så hävdar Kristensson att de har låtit Vänsterpartiet fåt

Att införa tillstånd för tiggarna är jättebra. Kritikerna är emot men har inga lösningar. Stadsmissionen tycker att det ska va som vanligt att låta människor sitta i gathörnen, utan framtid och utveck