Hur besviken kan man vara

Dagens presskonferenser är ett rekord i besvikna nunor. M och KD ledarna såg allvarliga ut de väste fram att C och L blivit lurade av S. Nu litade de helt på vilket stort inflytande vänsterledaren skulle få under mandatperioden. Det var väl första gången som de partierna uttryckt sitt stöd för V. Det vore klädsamt om de gamla Alliansbröderna kunde stilla sig lite. Nu kommer det att genomföras mer Allianspolitik än vad Reinfelts regering lyckades med. Inte illa...

0 visningar

© Ingvar Karlsson 2019

Kontakt

Ingvar.Karlsson@centerpartiet.se