EU-tiggare

När ska vi bli av med de Rumänska tiggarna? Under flera år har vi hört att åtgärder som sätts in i Rumänien från Unionens sida ska få bort tiggarna från gatorna. Men det blir bara fler, 5 000 är antalet nu. Som medborgare tycker jag att det är motbjudande att gå in i butiker där folk sitter utanför och skramlar med sina muggar. Tyvärr finns det gott om folk som gillar tiggarna;”Man kan inte förbjuda fattigdom,” är ett stående uttryck. Och så lägger man en slant i muggen och tillfredsställer sitt samvete. Att sitta och tigga i Sverige kan knappast lösa fattigdomen i Rumänien. Det måste vara ett förnedrande sätt att lösa sin tillvaro på. EU - emigranterna är ett av de problem som EU medlemskapet drar med sig. BREXIT i Storbritannien är ett resultat av de avarter som Unionen har skapat. Tiggarna är ett av problemen, tjuvligorna som strövar fritt över gränserna ett annat. Den fria rörligheten är ett stort plus men det för också med sig problem. För att råda bot på avarterna så måste den kommande regeringen ta problemen på allvar. Åtgärder sätts in där tiggarna kan avhysas från allmän plats. Tjuvligorna kan nu fritt föra ut stöldgods utan kontroll, här måste regeringen kraftigt förstärka Tullverket så att även utgående trafik kan kontrolleras.

0 visningar

© Ingvar Karlsson 2019

Kontakt

Ingvar.Karlsson@centerpartiet.se