Dramatisk omröstning

Så var det klart, det blev nej till M/KD regering med aktivt stöd av SD vid dagens möte i riksdagen. Alla partier var uppe i talarstolen och framförde sina ståndpunkter. Åkesson talade länge och väl om sin väljarbas på över en miljon. Nu kunde man också höra hur han pläderade för ett konservativt block i svensk politik. I Åkessons värld finns nu tre block i riksdagen. Det skulle vara av intresse att höra vad M och KD har för uppfattning i den frågan. Åkesson gav också besked om att hans parti inte kommer att vara passivt utan krav kommer att ställas utifrån hans starka väljarbas. Ett klart besked som visar på att C och L gjorde rätt som röstade nej. Tidigast imorgon kommer talmannen att ge besked om fortsättningen. Troligen får Annie L uppdraget att göra en sondering. Om Kristensson ska ha någon chans att återkomma måste han klart ta avstånd från aktivt stöd av SD. I den situationen måste han ha stöd över blockgränsen. Vill han inte ha det är hans saga som statsminister slut.

0 visningar

© Ingvar Karlsson 2019

Kontakt

Ingvar.Karlsson@centerpartiet.se