Ett klipp ur mitt liv

Det var här det började

Min mor föddes på gården Löverud, Ärtemark i januari 1905. Hon fick namnet Ester och hade nio syskon. Efter avslutad skolgång blev det olika pigjobb på de omkringliggande gårdarna. När hon var 20 år reste hon till Karlstad och fick arbete på ett café, därifrån bar det iväg till ett arbete på gården Katrineberg i Deje. Där träffade hon en pojke som hette Bror och resultatet blev en pojke som fick namnet Rune, han föddes 1928. Tyvärr hade Bror flera förbindelser som bidrog till att mor lämnade Deje. Hon begav sig till Fredriksberg i Dalarna, där bodde en faster till henne som hette Valborg och hon drev ett pensionat. När Rune var 5 år återvände mor och Rune till hembygden och hon fick arbete på gården Berg i Laxarby.

 

Min far föddes på torpet Brodalen i Steneby 1892. Han fick namnet Siver och hade sju syskon, där sex nådde vuxen ålder. Familjen flyttade efter något år först till Björnkasen och sedan till Ödegården nära Djupviken i Ärtemark. Far gick i en skola som låg på Huvudgingen i Bengtsfors. Arbetstillfällena var få och som tonåring arbetade han i Norge på ett tegelbruk. I januari 1913 emigrerade han till Amerika. Resan gick från Oslo och tog 14 dagar till New York. Enligt passagerarlistan var det fem pojkar från trakten som avreste. Far hamnade i Rockford, Illinois. Han fick jobb på en verkstad som revolversvarvare. De följande åren levde han som ungkarl. Välståndet var gott, han betalade tillbaka de lån som han fått vid sin avresa. Han var också bilägare. 1924 reste han hem till Ärtemark och blev kvar till 1927 då reste han tillbaka till Rockford. Han kom åter till Sverige 1932.

 

Mor och far gifte sig 1934. De vigdes i Torrskogs prästgård av min fars bror Ivan Markendahl. 1935 inköptes en gård i Tonerud, Tveta socken, i Säffle kommun för 7 500 kr. Djurbesättningen bestod av tre kor och en häst. Under åren i Tveta kom tre barn till världen, Evy 1935, Elsy 1938 och jag i januari månad 1940. Det har berättats att det var väldigt kallt den vintern 1940, över 30 minus i många dagar, det var början på orostider. Tyskarna hade 1939 angripit Polen och Sovjetunionen erövrat östra Polen samt startat vinterkriget mot Finland. Det var inte sötebrödsdagar för någon, ransoneringar hade påbörjats och knapphetens stjärna lyste för många. Tilläggas kan att köpet av gården gjordes utan lån. Köpeskillingen på 7 500 är i jämförelse med 2018 års priser 240 000 kr, lägg därtill alla andra inköp i samband med bosättningen. Far hade på de sista åren i USA lyckats spara en slant.

 

Efter sju år i Tveta, 1942, sökte sig mor och far hemåt till Ärtemark. En gård var till salu i Sidan Norra strax norr om Bengtsfors. För 19 500 kronor köptes gården, Ödegården på 50 ha, som till största delen bestod av skog. 1951 gick mor bort efter att ha varit inlagd på Bäckefors sjukstuga.

Far bodde de sista åren på Solbacken i Billingsfors. Efter en hjärtinfarkt 1976 avled också han på Bäckefors.

 

Mina första staplande steg ut i arbetslivet

Mitt första avlönade jobb var 1954. Jag var kedjepojk i ett mätarlag under några veckor. I augusti 1954 började jag på Junohussågen i Bengtsfors, där var jag kvar tills i februari 1956. Därefter flyttade jag till min bror som bodde i Vålberg och fick jobb på Bobinfabriken. Redan på hösten var jag tillbaka i Bengtsfors och hjälpte till på gården. Nästa anhalt blev Göteborg där jag bodde hos min syster Evy och fick jobb i Erik Tibergs Möbelaffär på Andra Långgatan. Hemlängtan förde mig åter mot Bengtsfors och nu jobbade jag för det mesta med skogsarbete.

 

År 1957 började jag löpträna, kanske en karriär som Gunder Hägg. Jag köpte en gitarr och tänkte bli rockkung. Ingen av mina kompisar var spelsugna och så dog det ut. Löparkarriären avslutades 1962 när jag flyttade från Trollhättan. Inte heller det blev någon succé.

1959 ryckte jag in i lumpen som befälselev vid I5 i Östersund. I nästan ett år tröskade jag runt i den Jämtländska naturen. Resultatet blev en korpralsgrad. 30 år senare, vid ett möte på Bodens fästning träffade jag på min gamla plutonchef som nu hade avancerat till Överste av Första graden.

 

Efter lumpen bar det av hemåt. Ett sommarjobb på Sulfiten i Bengtsfors. Jobb på pappersbruket i Dals Långed. Och sen bar det av till Trollhättan. Där skulle jag gå en kurs i revolversvarvning på Nohab och så blev det. Jag blev kvar i Trollhättan till 1962. Under tiden träffade jag Barbro, min blivande hustru. Vi drog iväg till Älvenäs där min bror var bosatt. Jag fick jobb på Rayonfabriken. Under tiden i Älvenäs så gifte vi oss Barbro och jag i Lillkyrkan i Grums. Min syster Elsy och hennes man Kjell var med som vittnen. Kjell hade en Volvo PV och med den bar det av till Stadshotellet i Karlstad för supé och övernattning.

 

Under åren 1961 – 1963 brevstuderade jag på NKI men någon examen blev det aldrig. Hade för många järn i elden.

 

Nästa anhalt blev återigen Sidan Norra och Bengtsfors. Nu skulle jag arbeta på Wellpapsfabriken i Billingsfors. Vi bodde i Sidan Norra och jag hade en bisyssla, kalkonuppfödning. Till julen 1965 slaktade jag på egen hand 100 kalkoner. Alla blev sålda och det hela gick med plus. Vi byggde ett hus och flyttade in i februari 1967. Annette kom till världen 1966 och Susanne 1970.

 

1964 byggde Volvo upp sin nya fabrik i Bengtsfors. Och nu riktades blickarna däråt. Jag började jobba vid tillskärningen 1967. 1971 blev jag arbetsledare vid tillskärningen framtill 1980. Som en parentes kan tilläggas att alla arbetsplatser som jag jobbat på numera är nedlagda, endast en finns kvar, Erik Tiberg i Göteborg.

 

1967 blev jag medlem i Centerpartiet och på den vägen är det fortfarande. De poster som jag innehaft under årens lopp är åtskilliga. I organisationen är det allt från avdelnings- och kretsordförande till distriktsordförande i Norra Älvsborgs distriktet. Ombudsman i partiet 1996-2007. Politiska uppdragen började i Bengtsfors kommunfullmäktige och kommunstyrelse 1976, kommunalråd 1980- 1982. Därefter invald i Sveriges riksdag 1982-1991. Var ledamot i arbetsmarknads- och försvarsutskott. Ledamot i Försvarets underrättelsenämnd och olika utredningar.

I Älvsborgs län satt jag i styrelsen under 18 år. Var ledamot av Hovrätten i Göteborg och Länsrätten i Vänersborg under åtta år. Många människoöden har passerat framför mina ögon under årens lopp.

På det kulturella området var det amatörteater där jag bland annat spelade storbonden och häradshövdingen Götriksson i ”I Markerna” under många år. Ordförande i Bengtsfors BOIS under tio år och ordförande i Bengtsforstraktens Hembygdsförening 2005-2013.

 

De sista tio åren på Sidan Norra höll jag på med biodling. Hela anläggningen köptes av en Ärtemarksbo året innan vi flyttade. Åtskilliga kilo honung har jag slungat och många bistick har jag fått under årens lopp. 2012 sålde vi huset och efter ett år på Olympen i Bengtsfors gick flyttlasset vidare mot Enköping.